Nieuws

'Regenwormen Discovery' door Dr. Johannes Bauchhenβ

Gepubliceerd op
12 februari 2013

Weet je dat 184 regenwormen per m2 goed zijn voor 552 wormengangen, met een totale lengte van 442 m en een inhoud van 12,9 liter? En weet je dat regenwormen 6 ton stro per ha per jaar verteren, en stalmest niet beter is voor regenwormen dan drijfmest?

Voor een Kennisdag 'Regenwormen Discovery' heeft het project ‘Pendelende regenwormen voor waterbenutting in grasland’ Dr. Johannes Bauchhenβ uit München, Duitsland op dinsdag 5 maart uitgenodigd.

Dr. Johannes Bauchhenβ is bioloog en heeft sinds 1978 veel onderzoek verricht naar landbouwmaatregelen en het effect hiervan op regenwormen. Wij hebben hem gevraagd op deze dag met name in te gaan op het effect van management op een melkveebedrijf en het functioneren van regenwormen.

Deze kennisdag wordt gehouden op dinsdag 5 maart van 10.15-15.30 uur in Van der Valk Hotel Nuland, Rijksweg 25, 5391 LH Nuland (NB). De Kennisdag wordt georganiseerd vanuit het project 'Pendelende regenwormen voor waterbenutting in grasland'. Dit project is gefinancierd door het Productschap Zuivel, en het project Boeren en Agrobiodiversiteit Brabant.

Het belooft een interessante dag te worden. Voor de planning van de zaal en de lunch is het verplicht u op te geven via een mail naar Nick van Eekeren. Graag op tijd aanmelden, er zijn slechts 60 plaatsen, vol is vol.

Meer informatie bij Nick van Eekeren, projectleider