Nieuws

Video: Ervaringen met reduceren van ammoniakemissie

Gepubliceerd op
4 februari 2021

In de tweede video van Stan de Kringloopman staat de reductie van ammoniak centraal. Melkveehouder Jaco Kastelein in Bodegraven geeft tips hoe hij op zijn eigen bedrijf de afgelopen tien jaar zijn ammoniakuitstoot heeft gereduceerd. Vooral het verlagen van het eiwitgehalte in het krachtvoer in de zomermaanden zorgt niet alleen voor een reductie, maar levert ook een flinke kostenbesparing op voor Kastelein.

Jaco Kastelein is oud-deelnemer aan het www.proeftuinveenweiden.nl. Het bedrijf  is gelegen nabij de Nieuwkoopse Plassen, een stikstofgevoelig natuurgebied. Dit was 10 jaar geleden de aanleiding om maatregelen te treffen om de uitstoot van ammoniak te verminderen. Als belangrijkste successen noemt hij:  

  • Bemesting

In de stal wordt mest opgeslagen en daarbij wordt direct 20 procent water toegevoegd. Ook bij het uitrijden van de mest voegen ze nog eens minimaal 1/3 water toe. Dat heeft de stikstofwerking vanuit de drijfmest aanmerkelijk verhoogd is zijn praktijkervaring. Ook scheelt het heel veel ammoniakgeur in de stal, is de ervaring in de praktijk.

  • Rantsoen

Optimaal bemesten zorgt ook voor een optimaal grasproduct. Bij het samenstellen van het rantsoen focust hij zich op een minimale eiwitaanvulling in de zomermaanden. De koeien doen het meer dan goed op vers gras en hebben hierbij geen aanvulling nodig met eiwitrijke bijvoeding, is zijn ervaring. In de winter is het wel belangrijk, zeker in de periode van weide- naar stalseizoen, om aandacht te hebben voor de juiste afstemming. Eiwitaanvulling naast het ruwvoer is dan wenselijk. Kastelein kiest voor soja en vers gras uit een ronde baal. Wat hiermee zijn ervaring is, vertelt hij in onderstaande video:

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan