Nieuws

Burgers positief over de vrijloopstal

Gepubliceerd op
21 augustus 2013

Tijdens de open dag bij melkveebedrijf Hartman in Heibloem (LB) op zaterdag 6 juli is middels een enquête aan de burgers die een kijkje kwamen nemen gevraagd wat zij van de vrijloopstal vinden. Er blijkt veel waardering te zijn voor de vrijloopstal. Burgers geven gemiddeld hogere waarderingen dan mensen uit de sector zelf.

In totaal hebben 132 mensen de enquête ingevuld, waarvan ruim 100 burgers en de anderen waren zelf (familie van) melkveehouder, oud-melkveehouder of adviseur.

Aan iedereen is gevraagd wat ze van de vrijloopstal, de compostbodem en de koeien vonden. Daarbij konden de mensen een beoordeling geven op een schaal van 1 (spreekt mij niet aan) tot 5 (spreekt mij aan).

Dit zijn de vragen die zijn gesteld. In hoeverre spreken u de volgende punten aan:

  • de wijze waarop koeien liggen
  • de wijze waarop koeien opstaan
  • de wijze waarop koeien lopen
  • de hygiëne van de koeien
  • de bodem waarop de koeien lopen/liggen
  • de uitstraling van het gebouw
  • het dak

In de tabel staan de gemiddelde waarderingen van de groep burgers en de groep gerelateerd aan de sector. Hoe hoger de score, hoe hoger de waardering.

Koeien liggen Koeien opstaan Koeien lopen Hygiëne bodem Bodem Uitstraling stal Dak
Alle burgers 4.5 4.4 4.5 4.2 4.3 4.6 4.6
allen uit sector 4.3 4.3 4.0 3.6 3.8 4.2 4.3
Samen 4.4 4.3 4.4 4.1 4.2 4.5 4.5

Er is veel waardering voor de nieuwe vrijloopstal. Burgers geven gemiddeld hogere waarderingen dan mensen uit de sector zelf. Vooral op het punt hygiëne en de bodem zijn de burgers positiever dan de mensen uit de sector. Of andersom gesteld, mensen uit de sector zelf zijn hier kritischer over. Ook zijn burgers over de uitstraling van de stal en het dak positiever.

Van de burgers die de enquête hebben ingevuld, heeft ongeveer driekwart nog aanvullende opmerkingen gemaakt over wat ze wel/niet aansprak, en soms stelden ze vragen. Er zijn bijvoorbeeld bezorgde vragen gesteld of dit nieuwe stalsysteem wel rendabel is voor de boer. Daarnaast enkele vragen over de hygiëne en uiergezondheid, hoe houd je die op peil in deze stal? En ook praktische vragen over hoe vaak je de bodem moet verversen. Een aantal mensen gaf ook aan dat ze vinden dat de koeien, ondanks deze mooie stal, wel weidegang moeten krijgen.

Maar over het algemeen viel op dat ze veel complimenten hebben gegeven over de vrijloopstal en de koeien daarin. Wat ze vooral waarderen is het vele licht, frisse lucht, veel ruimte, vrijheid, rust, relaxte koeien en de diervriendelijkheid.