Nieuws

Compost uit de vrijloopstal op bouw- en grasland: een korte filmreportage

Gepubliceerd op
7 mei 2012

Melkveehouder Jeroen Groenewegen in Kraggenburg heeft sinds anderhalf jaar een vrijloopstal met GFT compost als bodemmateriaal.

Hij verwacht dat de compost, die een half jaar in de stal blijft, vermengd met mest meer humus aan de grond toevoegt en dat kan een positieve invloed hebben op de bodemvruchtbaarheid. In maart en april heeft Jeroen ‘compost’ uitgereden op bouw- en grasland. Daarbij heeft hij geëxperimenteerd met ‘compost’ uitstrooien over geploegd land. Hij gebruikte hiervoor een speciale strooier waarbij hij niet over het geploegde land hoeft te rijden.

In het project Bodems voor vrijloopstallen wordt onderzoek gedaan naar dierenwelzijn, dierprestaties, emissies (ammoniak en broeikasgassen) en mestkwaliteit op drie praktijkbedrijven. Het bedrijf Wiersma maakt van houtsnippers gemengd met mest ‘compost’ en bedrijf Havermans gebruikt evenals Groenewegen GFT compost. Al dit bodemmateriaal gemengd met mest lijkt op compost en noemen we daarom ook ‘compost’, maar heeft officieel de status mest. Onderzoekers van WUR Livestock Research meten emissies in de stal, maar onderzoeken ook de waarde van het bodemmateriaal voor het land. Onderzoeker Herman de Boer onderzoekt de bemestende waarde van de verschillende soorten ‘compost’ en de verwachte emissies van ammoniak en lachgas bij aanwending op het land.