Nieuws

Project ‘Smart Farmer Grid’ van start

Gepubliceerd op
10 juni 2014

Elf agrarische ondernemers, een aantal particulieren en een installatie (pompgemaal) van waterschap Noorderzijlvest doen mee aan het project Smart Farmer Grid dat binnenkort van start gaat.

Duurzame energieproductie, energiebesparing en slimme innovaties vragen om een slim energienet. Dit geldt overal maar vooral in het buitengebied. Juist daar wordt met behulp van biomassa en met zonnepanelen op daken van stallen energie geproduceerd. Dat is de reden om onderzoek te doen naar een smart grid in het buitengebied, een 'Smart Farmer Grid'.

Op initiatief van de Provincie Groningen, LTO Noord en Enexis wordt onderzocht hoe agrarische bedrijven, particulieren en netwerkbedrijven omgaan met energie. En wat de effecten hiervan zijn op het laagspannings-netwerk. Met de informatie uit ‘Smart Farmer Grid’ wordt meer duidelijk over het energiegebruik en de hoeveelheid opgewekte energie bij de deelnemers. Deze informatie helpt bij het maken van keuzes voor de toekomst door leveranciers, gebruikers (ondernemers en particulieren) en netwerkbeheerders.

Voor het project is een elektriciteitsnetwerk geselecteerd in de omgeving van Zuidhorn. De resultaten kunnen onder andere worden gebruikt voor de ontwikkeling van slimme energienetwerken (smart farmer grids) in het landelijk gebied. Daarnaast is energiebesparing een belangrijk onderdeel van dit project, omdat dit een positieve invloed heeft op het net.

Stabiel

Agrarische bedrijven, met name melkvee- en akkerbouwbedrijven, verbruiken op bepaalde tijdstippen veel elektriciteit waardoor er pieken in de vraag naar energie zijn. Voor de melkveebedrijven is dat jaarrond het geval, voor de akkerbouw is dat met name in de herfst en winter het geval (tijdens opslag en koeling). Daarnaast neemt de hoeveelheid zonne-stroominstallaties op daken van agrarische bedrijven toe. De toename van het aantal zonnepanelen betekent voor het huidige elektriciteitsnetwerk, dat het nu niet alleen voor de levering van reguliere elektriciteit moet zorgen maar ook voor de afvoer van de opgewekte elektriciteit. Een stabiel net is daarom voor alle partijen van groot belang, ook met het oog op de levensduur van de apparatuur.

Invloed

Deelnemers krijgen inzicht in hun eigen elektriciteitsverbruik maar ook in de gevolgen voor het netwerk. Daarnaast krijgen ze tips over hoe slim om te gaan met energie. Voor Enexis zijn de resultaten van belang om te kijken wat de invloed is van het terug leveren van energie aan het netwerk. De provincie Groningen ondersteunt innovatieve projecten op het gebied van energiebesparing en duurzame energieproductie. Het project, dat loopt tot september 2015, wordt uitgevoerd door L’orèl Consultancy en Projecten LTO Noord in samenwerking met Enexis en heeft een voorbeeldfunctie voor andere gebieden in Nederland.