Nieuws

Stikstofbenutting van sorghum

Gepubliceerd op
25 februari 2019

Om de stikstofbenutting van sorghum te bepalen is een proef opgezet met twee sorghumrassen en snijmaïs als referentie. De resultaten van het eerste jaar laten zien dat maïs een hogere opbrengst heeft dan beide sorghumrassen, en beter reageert op bemesting.

Bij 0 kg N heeft een graantype sorghum de hoogste oogstbare stikstofopbrengst terwijl een structuurtype sorghum mogelijk nog extra stikstof heeft vastgelegd in het wortelstelsel. Het structuurtype sorghum heeft een hogere meeropbrengst per kg N dan het graantype, maar dit is alleen zichtbaar bij een stikstofgift van 70 kg per ha. De geteste sorghumrassen zouden met minder stikstof bemest moeten worden dan maïs. De veredeling van sorghum voor de Nederlandse markt moet zich richten op een hogere opbrengst en een betere stikstofbenutting.

Onderzoek naar de stikstofbenutting van sorghum wordt gefinancierd door ZuivelNL en de provincie Noord-Brabant. Lees meer over de opzet van het onderzoek en de resultaten in het artikel Stikstofbenutting van sorghum (V-focus februari 2019).