Nieuws

Vrijloopstallen in de vorst

Gepubliceerd op
14 februari 2012

Met de extreme lage temperaturen die we de afgelopen periode gehad hebben, is het voor velen de vraag hoe het met de bodems in de vrijloopstallen gaat. Blijven ze droog en op temperatuur? En welke maatregelen nemen de veehouders om de bodem goed te houden?

Klaas Blanken en Judith Poelarends maakten een rondje langs de deelnemers aan het onderzoek Bodems voor vrijloopstallen. In dit onderzoek wordt momenteel (2011-2012) onderzoek verricht naar emissies (ammoniak en broeikasgassen), dierenwelzijn, dierprestaties en mestkwaliteit. In de afgelopen vorstperiode is een extra meting verricht naar de temperatuur van de bodem.

Het lijkt allemaal goed te gaan, zowel in de composteringsbodem als compostbodems. Maar, er zijn wel de nodige maatregelen nodig. Lees in deze reportage de ervaringen van Meindert Wiersma, Marc Havermans en Jeroen Groenewegen.