Nieuws

Veel weiden heeft een gunstig effect op de kostprijs

Gepubliceerd op
20 september 2021

Melkveehouders Jan en Margreet de Ruijter in Vinkeveen doen nu voor het tweede jaar mee met het project ‘Home Made Eiwit’ in West-Nederland. Door de melkfabriek Bel Leerdammer zijn ze gevraagd mee te doen met dit project. Deze ondernemers hebben nog niet veel ervaring met de KringloopWijzer, omdat ze nog maar een paar jaar zelf boer zijn. Door deel te nemen hopen ze meer eiwit van het eigen land te halen, waardoor ze minder eiwitrijk krachtvoer hoeven aan te kopen.

Veehouder Jan de Ruijter zit met zijn vrouw Margreet in maatschap met een weduwe. ‘Het is eigenlijk een bijzonder verhaal. Via via kwamen we in contact met een veehouder die op zoek was naar een compagnon om zijn bedrijf te kunnen voortzetten. Een kleine drie jaar geleden stapte ik hier samen met mijn vrouw in. Nu boeren we door omstandigheden alweer 1,5 jaar zelfstandig’’, zegt De Ruijter. De komende jaren hopen ze het bedrijf uit te kunnen bouwen tot een toekomstbestendig bedrijf, waarin ook aandacht is voor eiwit van eigen land. Het percentage eiwit van eigen land lag in 2020 op 62 procent. Binnen het project Home Made Eiwit gaan de komende jaren hiermee aan de slag en hopen zo meer eiwit van eigen land te oogsten.

Bedrijf van De Ruijer
Aantal koeien 80 stuks
Jongvee 30-35 stuks
Grasland 40 ha
Intensiteit 14.811 kg/melk/ha

Radardiagram

Voor alle deelnemers aan het project is uit de KringloopWijzer van 2020 een radardiagram opgemaakt. Deze diagram geeft snel inzicht in de belangrijkste variabelen en knoppen die van invloed zijn op het % Eiwit van Eigen Land.

Radardiagram over 2020 van het melkveebedrijf van Jan de Ruijter
Radardiagram over 2020 van het melkveebedrijf van Jan de Ruijter

Dit bedrijf scoort goed op het percentage grasland en het percentage vers gras in het rantsoen. ‘’Onze koeien lopen dan ook dag en nacht buiten en kunnen gemiddeld 3 uur per dag ruw hooi en kuilvoer opnemen aan het voerhek in de stal’’, zegt Jan de Ruijter. De veertig hectare grasland ligt volledig om het bedrijf heen. Hierdoor hebben ze geen problemen met beweiden. Dit heeft een gunstig effect op de kostprijs. Alles wat de koeien zelf uit de wei halen, is altijd goedkoper dan voer uit de kuil of aangekocht (kracht)voer.  

Wat opvalt in deze radardiagram is het ruw eiwit/ kVEM verhouding. Deze is met 191 erg hoog. De gift van krachtvoer en bijproducten ligt op een hoog niveau met 33 kilogram per 100 kilogram  melk. Op deze indicatoren scoort De Ruijter relatief laag. Op deze punten hoopt hij de komende jaren een verbeterslag te kunnen maken. “Een belangrijk aandachtspunt is voor mij op dit moment de graskwaliteit. We hebben op veel percelen te maken met een hele oude grasmat, met relatief veel ongewenste grassen”, zegt hij. De komende tijd zet hij in op graslandvernieuwing en kiest hij bewust voor nieuwe weidemengsels, die gericht zijn op het realiseren van meer eiwit van eigen land. Hij legt de focus nu vooral op het optimaliseren van de grasmat.

Leren van de resultaten uit de KringloopWijzer

Jan de Ruijter is gevraagd door melkfabriek Bel Leerdammer om deel te nemen aan het project ‘Home Made Eiwit’. Het deelnemen aan dit project als melkveehouder is voor hem nieuw. Voordat hij in maatschap ging werkte hij als bedrijfsleider op een groot melkveebedrijf en drie jaar bij Agrifirm in de kunstmestoverslag. ‘’Voor mij is het invullen en analyseren van de gegevens uit de KringloopWijzer dan ook helemaal nieuw’’, zegt Jan. Door deelname aan de studiegroep en individuele begeleiding leert hij veel. ‘’Zo heb ik dit jaar samen met de adviseur een bemestingsplan opgesteld en afgestemd op de tijdstippen van maaien en weiden’’, merkt hij op. ‘’Door concrete plannen te maken, ook al vallen ze in de praktijk door weersomstandigheden misschien anders uit, leer je bewuster te kijken naar je bedrijfsvoering’’, meent de ondernemer.