Oproep

Veehouders gezocht met interesse in duurmelken

Wat is de optimale lactatielengte bij melkvee? Hoeveel dagen na afkalven start je als veehouder met het insemineren van je koeien? Is dat per koe verschillend? Of zelfs per lactatie? En wat zijn de redenen om een koe een langere of juist een kortere lactatie te laten maken? Binnen het onderzoeksproject ’OptiLac’ worden veehouders gezocht die mee willen denken over hoe de optimale lactatielengte per koe eruit zou moeten zien.

Duurmelken, ofwel het bewust verlengen van de lactatie door de inseminatie uit te stellen, kan interessant zijn voor het verbeteren van koegezondheid en levensduur. Maar niet iedere koe is geschikt voor een verlengde lactatie. Binnen ‘OptiLac’ wordt een beslismodel gemaakt waarmee een veehouder voor individuele koeien de optimale lactatielengte kan bepalen. Hierbij wordt gekeken naar koe-kenmerken, bedrijfskenmerken en voerstrategieën.

Voor het uitwisselen van kennis en eventueel ook van gegevens over duurmelken worden veehouders opgeroepen zich aan te sluiten bij het netwerk ‘OptiLac’. Het doel van het netwerk is tweezijdig; enerzijds kan het netwerk dienen als klankbordgroep waarmee intensief informatie uitgewisseld wordt ten aanzien van praktijkervaringen en de eerste onderzoeksresultaten. Anderzijds kunnen gegevens van de melkveebedrijven in het netwerk gebruikt worden voor het optimaliseren van het beslismodel. Zowel veehouders met interesse in duurmelken, maar die nog geen ervaring hebben, als veehouders die ook bewust zelf actief bezig zijn met het verlengen van de lactatie zijn welkom! De startbijeenkomst van dit netwerk zal medio februari 2024 gepland worden.