Nieuws

Factsheet over ruimen vanggewas maïsteelt zonder glyfosaat

Gepubliceerd op
23 maart 2021

Met deze factsheet wil de PPS Ruwvoer, Bodem en Kringlooplandbouw alternatieven voor het gebruik van glyfosaat onder de aandacht brengen van de praktijk.

Glyfosaat wordt vaak ingezet om een winterhard vanggewas te vernietigen omdat dit goedkoop, snel en betrouwbaar is. Er zijn echter ook andere (niet-chemische) methoden om het vanggewas te ruimen.

Bij het bepalen van het moment van vernietigen van een winterhard vanggewas is het zoeken naar de balans tussen zo lang mogelijk nutriënten vasthouden en het op tijd ruimen, zodat de nutriënten op tijd beschikbaar zijn voor de maïs. Hoe en wanneer het vanggewas het beste kan worden geruimd wordt bepaald door de grondsoort en de weersomstandigheden.

Factsheet Ruwvoer & Bodem: Alternatieven glyfosaat