Nieuws

Optimaal rantsoen bevat tot kwart weegbree voor melkeiwitproductie

Gepubliceerd op
23 september 2021

Uit een voerproef met melkkoeien van het Louis Bolk Instituut in samenwerking met KTC Zegveld blijkt dat een kwart smalle weegbree in het rantsoen goed mogelijk is. Tot ruim een kwart smalle weegbree in het winterrantsoen had geen effect op de voeropname en de dagelijkse melkeiwitproductie.

Dit is een van de conclusies uit deze voerproef. Ook was er een tendens naar een lagere methaanemissie per kilogram meetmelk met smalle weegbree in het rantsoen.

Lees hier alle uitkomsten van het onderzoek dat in deze zomer is afgerond.