Nieuws

Project 'Home Made Eiwit' van start

Gepubliceerd op
18 september 2020

Het nieuwe project 'Home Made Eiwit' is gestart en heeft als belangrijkste doel het eiwitmanagement op melkveebedrijven naar een hoger plan te tillen. Daarin is ‘eigen eiwit’ de basis voor het ruwvoermanagement op het bedrijf.

De focus binnen dit project ligt op het zo goed mogelijk benutten van het eiwit van eigen land. Het managen van eiwit staat daarin centraal en kent twee kanten, namelijk goed voeren en goed telen. Beide aspecten komen in dit project aan bod. Om dat te bereiken kijken we naar de totale bedrijfsvoering. We maken gebruik van eerder opgedane kennis en inzichten, maar ook van nieuwe data-analyses uit de sector, specifiek per regio en per bedrijfstype.

Klik op de afbeelding voor een vergroting
Klik op de afbeelding voor een vergroting

Twee pilotgroepen

In dit project starten we met twee pilotgroepen met elk zeven deelnemers. Een groep bedrijven in West-Nederland en een groep in Oost-Nederland. De groep in het westen is wat extensiever en gaat zich meer richten op de eiwitbenutting. In de groep in het oosten ligt de focus op de eiwitopbrengst en zijn de bedrijven wat intensiever. De deelnemers zijn representatief voor hun regio.

Aan de slag

Vanuit het project ontvangen de deelnemers begeleiding en adviezen op maat. De deelnemers gaan aan de slag op het eigen bedrijf en wisselen de opgedane kennis en ervaringen met elkaar uit. Daarnaast delen we de resultaten en ervaringen ook met de sector. Op deze manier willen we willen in de praktijk laten zien hoeveel verbeterpotentieel er is om eigen eiwit beter te benutten èn te produceren.

Eiwit van Eigen Land

In het project bouwen we voort op de kennis en ervaring uit het voorafgaande project Eiwit van eigen land, lees hierover meer in de flyer van Eiwit van Eigen Land. Daarnaast zullen we ook de adviseurs rondom het bedrijf betrekken bij het project ‘Home Made Eiwit’.Samen gaan we aan de slag om het eiwitmanagement op melkveebedrijven naar een hoger plan te tillen..