Nieuws

Handleiding Productief Kruidenrijk Grasland biedt handvatten voor veehouders

Gepubliceerd op
11 maart 2024

Kruidenrijk grasland staat volop in de belangstelling. Veel veehouders hebben het idee dat ze aan opbrengst enorm moeten inboeten als ze aan kruidenrijk grasland denken. Maar er is een groot verschil tussen extensief kruidenrijk grasland en productief kruidenrijk grasland.

Voor productief kruidenrijk grasland is op 15 maart 2024 een praktische handleiding verschenen, ontwikkeld door het Louis Bolk Instituut en gefinancierd door ZuivelNL.

Een inventarisatie door ZuivelNL toonde aan dat melkveehouders behoefte hebben aan kennis over productief kruidenrijk grasland. Hoe combineer je dit met een goede melkproductie? Wat levert het naast grasproductie op qua droogtetolerantie, voederwaarde, diergezondheid, sectorimago etc.? En wat moet je hiervoor doen, en soms juist laten? Kruidenrijk grasland kan ook een meerwaarde hebben in het kader van het GLB en diverse keurmerken.

Praktische handleiding voor melkveehouders

Omdat inmiddels veel bekend is over dit onderwerp heeft het Louis Bolk Instituut deze praktische handleiding ontwikkeld. De melkveehouder krijgt hiermee handvatten om productief kruidenrijk grasland in zijn of haar bedrijfsvoering te implementeren. Het inzaaien en management van kruidenrijk grasland vraagt namelijk om extra vakmanschap. Kansen worden uitgelicht, maar ook valkuilen worden benoemd. De handleiding bevat:

  • Praktische tips voor inzaaien en management
  • Economische berekening
  • Handig afwegingskader

Gratis beschikbaar, hier te downloaden

Handleiding Productief Kruidenrijk Grasland 2024

Het bestand is ook via: www.louisbolk.nl of www.zuivelnl.org te verkrijgen.

Gedrukt exemplaar

Half maart komt de handleiding in een beperkte oplage gedrukt beschikbaar. U kunt uw exemplaren alvast bestellen via het formulier op www.zuivelnl.org/nieuws/productief-kruidenrijk-grasland-in-de-praktijk.