Nieuws

'Kwartjesmomenten’ in zoektocht om eiwit beter te benutten

Gepubliceerd op
10 juli 2019

“Wat in de vakbladen staat is niet altijd van toepassing op jouw situatie, maak je eigen bewuste afweging als je wat doet.” Dat was één van de kwartjesmomenten van de deelnemers van het project ‘eiwit van eigen land’ die in mei bij elkaar kwamen.

Op ieder bedrijf zijn gedurende drie jaar verbeterplannen opgesteld om meer eiwit van eigen land te benutten. Met een terugblik op die gehele periode, leidt dit soms ineens tot nieuwe inzichten. Door elkaar kritisch en gericht te bevragen werden kwartjesmomenten benoemd met de bijbehorende leerpunten door de deelnemende veehouders.

Leerpunten

De deelnemers zijn bevraagd wat op welk moment in de projectperiode ECHT nieuwe inzichten voor ze waren. Het moment ‘waarop het kwartje viel’. Door elkaar te goed te bevragen op de verbeterplannen en de uitvoering ervan werd veel van elkaar geleerd en zijn kwartjesmomenten benoemd. De meeste momenten zijn voor meer veehouders bruikbaar en daarom worden ze hieronder uiteengezet.

 • ‘Roterend standweiden’ is een heel fijn systeem om eenvoudig en goed te kunnen beweiden.
 • Wat in de krant staat is niet (altijd) van toepassing op jouw situatie, blijf kritisch op toepassingsmogelijkheden van nieuwe inzichten voor je eigen bedrijf.
 • Betere benutting van herfstgras zorgt ervoor dat er minder voeraankoop nodig is.
 • Meer melk in de tank; niet altijd meegaan met de adviseur; koeien kunnen ook heel goed melk geven uit eigen ruwvoer.
 • Ruw as verlagen (RAS geeft lagere VEM) door mollenvangen heeft een groot effect gehad op de ruwvoeropname op mijn bedrijf.
 • Meer bewust van minder eiwit voeren, toen ik dit doorhad gingen mijn voerkosten omlaag.
 • Meer bewust van meer zetmeel voeren, energie voeren is in grasrijke rantsoenen belangrijker dan eiwit.
 • Beweiding van Festulolium is niet mogelijk, bij maaien komt er veel vanaf, maar weiden lukt me niet.
 • Meer beweidingspercelen geeft meer grasopname (groter platform). Hierdoor smakelijker gras en dit geeft meer melk en meer tevreden koeien.
 • Kuilkwaliteit, als ik geen broei meer in mijn kuil heb hoef ik minder voer aan te kopen.
 • Beregenen loont de laatste jaren steeds meer, ik moet toch maar een nieuwe beregeninginstallatie kopen.
 • Herfstgras stalvoeren zorgt voor een hoge opname, het bevalt me beter dan inkuilen en geeft ook hoge gehalten in de melk.
 • Droogte in het grasland? Dan geen (kunst)mest strooien. Kunstmest kan ook in silo blijven.
 • Energiedichtheid van het rantsoen omhoog geeft meer melk per koe aan het begin van de lactatie.

Advies

Loop bovenstaande lijst van kwartjesmomenten voor uzelf ook eens door, en vraag uzelf af welk kwartjesmoment u zelf in de afgelopen jaren hebt gehad binnen uw eigen bedrijf op het gebied van (ruw)voerbenutting. Indien u dit niet goed weet te benoemen bespreek dit dan eens met uw adviseur(s). Komt er dan nog steeds geen moment bij u boven, vraag uzelf dan af of u nog wel voldoende geprikkeld en gestimuleerd wordt tot het leren van nieuwe inzichten en of het dan ook tijd wordt voor actie.