Project

Maisteelt bij de wortel aangepakt

Hoe kan de (begin)ontwikkeling van maiswortels door management beïnvloed worden? Dit is van belang i.v.m. een optimale begingroei onder de nieuwe mestwetgeving zonder fosfaatkunstmest.

De bedoeling van dit project is de wortelontwikkeling van de maïsplant zo te stimuleren, dat het aanwezige fosfaat in de bodem door de jonge plant snel door de wortels wordt opgenomen. Fosfaat is een weinig mobiel element en het is bekend dat bij een intensievere beworteling, de fosfaatopname toeneemt en fosfaat minder snel limiterend is voor productie.

Wortelstimuli

Gedurende de eerste 6 weken na zaaien wordt het effect van vier wortelstimuli en vier bemestingsplaatsingen op de wortelontwikkeling bepaald in een potproef. Bij een relevant resultaat worden deze maatregelen verder uitgetest in een veldproef in een vervolgproject, met als perspectief een maatregel voor veehouders op veldniveau. 

Nieuws

Producten