Nieuws

Onderzoek naar nieuwe rassen van witte klaver

Gepubliceerd op
7 september 2018

In de rassenproeven met veertien nieuwe rassen van witte klaver zijn al grote verschillen zichtbaar in standvastigheid en concurrentievermogen. Bemesting, de zwaarte van de snedes en de maaihoogte beïnvloeden uiteindelijk het werkelijke aandeel klaver in het mengsel.

Rassenproeven in Ysselsteyn en Garminge

In de nazomer van 2016 zijn op twee locaties proeven aangelegd met 18 rassen van witte klaver. De klaver is ingezaaid in een mengsel met raaigras. De proeven liggen op zandgrond in Ysselsteyn en Garminge en worden grotendeels beweid. In Garminge ligt de proef bij een biologische veehouder.
In de proeven liggen bekende rassen als Alice, Merwi, Riesling en Rivendel en 14 nieuwere rassen.
De resultaten van de best scorende rassen komen uiteindelijk in de Rassenlijst terecht.
In 2017 en 2018 wordt per ras de opbrengst van het grasklaver mengsel bepaald. Het verloop van het klaveraandeel wordt gevolgd om rasverschillen in standvastigheid en concurrentievermogen vast te stellen. Ook kijken de onderzoekers of er verschillen zijn in beworteling die de resultaten kunnen verklaren.

Twee jaren geoogst

In 2017 bedroeg de drogestopbrengst in beide proeven bijna 10 ton/ha. De verschillen in opbrengst tussen de rassen liep uiteen van 8,9 tot 10,7 ton ds/ha. De eerste twee snedes van 2018 zijn in Garminge geoogst op 14 mei en 19 juni en brachten samen ca 6,5 ton ds op. De rassen varieerden van 5,9 tot 7,2 ton ds/ha. Daarna was door de droogte de groei eruit en lijkt ook het aandeel klaver gedaald. We moeten afwachten hoe de klaver zich hersteld en of er interessante rasverschillen zijn waar te nemen. Verschillen in beworteling kunnen hierbij een rol spelen.

Agressieve groei

De rassen verschillen in standvastigheid (bezetting in monocultuur) en concurrentievermogen (het aandeel klaver in het grasklaver bestand). Zoals te verwachten is er een positief verband tussen beide eigenschappen (figuur). Een aantal rassen groeit agressiever – concurrentievermogen 8,5 en hoger - waarbij de kans bestaat op een te groot aandeel klaver. Met deze rassen moet in het management goed rekening worden gehouden. Maatregelen als bemesting, de zwaarte van de snedes en de maaihoogte zijn van invloed op het aandeel klaver.

Figuur Rasverschillen in standvastigheid en concurrentievermogen
Figuur Rasverschillen in standvastigheid en concurrentievermogen
Foto 1. Rasverschillen in de hoeveelheid klaver (Garminge juli 2018)
Foto 1. Rasverschillen in de hoeveelheid klaver (Garminge juli 2018)
Foto 2. Detail van ideaal aandeel klaver (Garminge april 2018)
Foto 2. Detail van ideaal aandeel klaver (Garminge april 2018)