Nieuws

Smalle weegbree: Grote verschillen in rassen

Gepubliceerd op
6 mei 2024

Productief kruidenrijk grasland is in opkomst en smalle weegbree maakt vaak deel uit van de mengsels. Over de prestaties van de verschillende rassen smalle weegbree in Nederland is nog weinig bekend.
Daarom is er een oriënterend onderzoek gedaan naar de opbrengsten en inhoudsstoffen van smalle weegbree.

Smalle weegbree is een belangrijke component in ‘productief kruidenrijk grasland’. De plant is droogtetolerant, heeft een hoge voedingswaarde en opbrengst, en bevat interessante inhoudsstoffen, zogenaamde secundaire metabolieten, onder meer aucubine en catalpol. In de bodem remmen deze stoffen de omzetting van nitraat naar ammonium waardoor stikstof gelijkmatiger beschikbaar komt
voor de plant en minder uitspoelt als nitraat of als lachgas de lucht in gaat.
In de pens komt er door deze stoffen ook minder ammonium vrij waardoor er minder stikstof wordt uitgescheiden als ureum en meer stikstof kan worden omgezet naar melkeiwit.

Onderzoek

Op twee locaties op zandgrond is gemeten aan de opbrengst van zowel puur smalle weegbree als in een mengsel met enkel Engels raaigras. In totaal zijn er vijf rassen getest waarvan er drie (A, B en C) op beide locaties getest zijn. De andere twee (D en E) groeiden op een van beide locaties. Eén locatie is in 2019 ingezaaid en de ander in 2020. In 2021 is op beide locaties gemeten aan de opbrengst van snede één tot en met vier. De aandelen en de secundaire metabolieten zijn bepaald in de tweede en vierde snede van hetzelfde jaar.

Bekijk hier het hele artikel in V-Focus maart 2024.