Nieuws

Test met app voor droogzetten

Gepubliceerd op
11 november 2017

Op Dairy Campus krijgt het project ‘Droogstand op maat’ een vervolg met een nieuwe proef waarin een ‘droogzet-app’ wordt getest. Deze applicatie moet op basis van individuele koe-eigenschappen zoals melkproductie, celgetal en pariteit vóór afkalven bepalen welke droogstandslengte (60, 30 of 0 dagen) een koe het beste kan krijgen. Daarbij wordt ook gekeken of de behandeling met droogzetantibiotica nodig is.

Het gebruik van de droogzet-app wordt vergeleken met twee andere proefgroepen:

  1. Het standaard droogzetprotocol op Dairy Campus
  2. Het gebruik van de app met hogere afkapwaarden voor celgetal, waardoor antibioticagebruik verder wordt verminderd. 

Droogstand op maat

Het is bekend dat verkort of niet droog zetten van koeien de energiebalans, stofwisseling en vruchtbaarheid in begin lactatie verbetert, maar wel melkproductie kost en de mogelijkheden om koeien met subklinische mastitis te behandelen beperkt. Bovendien zijn er aanwijzingen dat verkort droogzetten sommige koeien beter past dan andere. Het project ’Droogstand op Maat’ onderzoekt de mogelijkheden om koeien op basis van individuele kenmerken wel of niet droog te zetten. Dit onderzoek resulteert inmiddels in een beslisboom voor het droogzetten van individuele koeien welke uitgevoerd is in een mobiele app.
 
De proef met de droogzet-app is in augustus 2017 gestart en loopt tot juli 2018. Er worden 150 koeien gevolgd tussen 10 weken voor afkalven en 14 weken na afkalven. De onderzoekers van Wageningen University & Research analyseren hun melkproductie en het celgetal voor- en na- afkalven.
 
Ook de twitter-koe van Dairy Campus, Aaltje 7797, draait mee in de controlegroep van deze proef. Ze is op 16 oktober voor 60 dagen drooggezet, met droogzetter. Naar verwachting kalft ze op 18 december af van haar derde kalf.