Nieuws

Uitdagingen na drie jaar Home Made Eiwit groep Oost

Gepubliceerd op
11 juli 2022

Om de haalbaarheid van 65% Eiwit Eigen Land compleet in beeld te krijgen, zijn voor de deelnemers uit de groep Home Made Eiwit Oost twee zaken geïnventariseerd. Ten eerste welk deel van het eiwit van hectares in de buurt wordt gehaald (<20 km). Ten tweede wat er nu nog nodig is om boven de 65% eiwit van eigen land uit te komen.

De gemiddeld intensievere bedrijven in groep Oost hebben flinke stappen gemaakt, enkelen komen met aanvoer uit de buurt al aan de 65%, anderen hebben nog extra hectares uit de buurt nodig om voldoende eigen eiwit te oogsten. Tegelijkertijd werd voor alle bedrijven duidelijk dat de 65% alleen gehaald kan worden als de aanvoer van eiwit uit (aangekocht) krachtvoer en bijproducten niet boven de 35% uit komt. Aan die vuistregel voldoen de meeste bedrijven nog niet.

Hectares in de buurt

Nu de cijfers van drie jaar Eiwit Eigen Land op een rij staan (zie vorige nieuwsbericht) en er flinke stappen gemaakt zijn, rest de vraag: Wat moet er nog gebeuren om de 65% Eiwit van Eigen Land te halen? En hoe verhouden de resultaten met de eerste plannen van de commissie grondgebonden? Deze heeft het begrip ‘Hectares in de buurt’ geïntroduceerd. Dit is eigen eiwit dat binnen een straal van 20 km rond het bedrijf wordt verbouwd.

De groep Oost heeft in haar laatste bijeenkomst verkend wat hun cijfers van de afgelopen drie jaar betekenen, vertaalt in eiwit uit de buurt. Daarbij onderscheid makend tussen eiwit uit de buurt wat nu al aangevoerd wordt (maar niet als zodanig geregistreerd) en extra grond/eiwit dat nog nodig zou zijn. Daarbij blijft steeds het percentage eiwit uit aanvoer van krachtvoer en bijproducten in beeld. Je kunt immers nog zoveel eiwit van eigen bedrijf of uit de buurt kunt halen, als zich dat niet vertaald in minder dan 35% aanvoer uit krachtvoer en bijproducten, dan zal niet de 65% Eiwit van Eigen Land behaald worden.

Wat dit concreet betekent voor de 7 bedrijven is in onderstaande tabel weergegeven en ook op deze wijze besproken in de laatste bijeenkomst.

tabelhme.png

Er bestaan nog veel vragen over hoe en welke hectares in de buurt precies zouden meetellen als er zwaarder gestuurd zou gaan worden op 65% Eiwit van Eigen Land. Binnen het project en in de berekeningen hebben we dat nu buiten beschouwing gelaten.

Minder eiwit van buiten het bedrijf

Het verlagen van de aanvoer van eiwit van buiten het bedrijf is dus gewenst en loopt parallel met de HME-radardiagrammen en de verbeterplannen die afgelopen voorjaar zijn gemaakt. Daarin komt minder krachtvoer aanvoer en minder RE in het rantsoen ook steeds terug. Dat is dan ook de knop om minder RE van buiten het bedrijf aan te voeren. Daardoor zal de verhouding ruwvoer/krachtvoer veranderen. Meer weidegang en vers gras past heel goed in dat streven. Hierbij gaat meer eiwit direct in de koe, en is vaak wat minder krachtvoer nodig voor dezelfde productie (is andere verhouding ruwvoer/krachtvoer). Vervolgens speelt ook het eiwitgehalte van het aangekochte ruwvoer uit de buurt een rol. Met aankoop van gras in plaats van mais, is het makkelijker om minder eiwitrijk krachtvoer aan te voeren. Als laatste bestaat nog de optie om zelf een deel krachtvoer te verbouwen. Bijvoorbeeld mais oogsten als MKS. Dan voer je minder krachtvoer van buiten aan en kun je toch een iets ruimere verhouding krachtvoer/ruwvoer voeren.