Nieuws

Veehouders gezocht voor testen droogstandsapp

Gepubliceerd op
20 maart 2017

Mobiele droogstand-applicatie beschikbaar voor veehouders ter ondersteuning van de keuze voor droogstandslengte en gebruik van droogzetter.

Verkorten, of eventueel geheel weglaten, van de droogstand kan interessant zijn om de gezondheid van hoogproductief melkvee te verbeteren. Het verkorten of weglaten van de droogstand verbetert de energiebalans, door verschuiving van de melkproductie ná afkalven naar de periode vóór afkalven wanneer de koe goed in haar energiebehoefte kan voorzien. Individuele koeien reageren echter met verschillend succes op het verkorten of weggelaten droogstand.

Test droogstandsapp

In het project ‘Droogstand op Maat’ is gezocht naar koefactoren die het succes van verkorten of weglaten van de droogstand op melkproductie en uiergezondheid voorspellen. Deze koefactoren zijn onderdeel van een mobiele applicatie. Deze applicatie kan veehouders ondersteunen in het bepalen van droogstandsmanagement voor individuele koeien, inclusief droogstandslengte en het gebruik van droogzetters. In het voorjaar van 2017 wordt de applicatie getest op Dairy Campus Leeuwarden en in een veldexperiment met de Universitaire Landbouwhuisdieren Praktijk in Harmelen. Daarnaast is de mobiele applicatie beschikbaar voor veehouders die geïnteresseerd zijn in het toepassen van een verkorte of geen droogstand en die de applicatie met ons zouden willen testen.

Meer informatie en aanmelden

Voor meer informatie en aanmelding: Renny van Hoeij, Wageningen University & Research, Renny.vanhoeij@wur.nl, 0318-482966