Nieuws

Lage N-verliezen in vrijloopstal met houtsnippers kan

Gepubliceerd op
28 september 2015

Bij goed management van een bedding met houtsnippers is het N-verlies in de vrijloopstal lager dan in een gangbare ligboxenstal, namelijk 9% ten opzichte van 11%. Echter, als de compostering van houtsnippers niet goed verloopt kan het verlies oplopen tot bijna 40%. Bij het uitrijden van ‘compost’ is er nauwelijks vervluchtiging van N, terwijl dat er wel is bij aanwending van drijfmest op het land. De vrijloopstal biedt veel ruimte voor de dieren en kan, ondanks een groot emitterend oppervlakte, de emissies in bedrijfsverband dus beperken.

Twee stallen zijn vergeleken

Gedurende een periode van acht maanden is op twee bedrijven elke drie weken de N-balans opgesteld. De input van N komt via de dieren en het bodemmateriaal. De output is de vastlegging van N in de bodem en de afvoer via melk. Het doel van compostering is dat bacteriƫn in de bedding tijdens hun groei de N opnemen en daarmee de vervluchtiging uit de stal verlagen. Bij een hoge C/N verhouding is er voldoende energie voor de bacteriƫn om de N te binden. De C/N verhouding daalt in de loop van de tijd, doordat houtsnippers afbreken en er steeds meer N via de mest en urine bijkomt. Daardoor stijgt in de loop van de tijd het verlies, maar dit is stuurbaar. In twee artikelen in V-Focus wordt uitgelegd dat het soort houtsnippers en het management van de bedding invloed heeft op het N-verlies. Een goede compostering bij 50 graden Celsius met voldoende verse loofhoutsnippers, dagelijks frezen en beluchten geeft de beste garantie op een succesvolle bodem voor de koeien en het milieu.

Meer informatie

Meer achtergrondinformatie over compostbedding met houtsnippers in vrijloopstallen is te lezen in de gepubliceerde artikelen in V-focus van augustus 2015.